Nyhet från Skogsaktuellt 2012-05-04

Fem fältförsök med gmo

Jordbruksverket har hittills i år gett tillstånd till fem olika fältförsök med genetiskt modifierade växter. Ytterligare två ansökningar är under behandling.
De flesta av årets ansökningar är inlämnade av universitet och bredden på verksamheten visar att genteknik kan tillämpas på många sätt, skriver Jordbruksverket i ett meddelande.
Exempel på vad som finns med i de av Jordbruksverket beviljade försöken är:

* går det att producera olja i underjordiska växtdelar som potatisar?
* går det att göra industrifetter i frön?
* vilka gener styr tillväxten i hybridaspar?
* går det att få kornplantor att använda kväve på ett bättre sätt?

Jordbruksverket skriver att eftersom växter inte alltid beter sig likadant i växthus som på friland är det ett viktigt led i forskningen att studera växterna också under naturliga förhållanden. I naturen tillkommer också andra aspekter som insekter, växtsjukdomar eller andra organismers och deras på växterna och tvärtom. Om det finns en tanke att senare ansöka om att få använda växten kommersiellt så är fältstudier ett krav.

För att minimera riskerna att gmo-pollen hamnar i honung kräver Jordbruksverket i årets försök med blommande växter att särskilda åtgärder genomförs, som till exempel att ta bort blommor, täcka odlingen med insektstäta nät eller odla speciella växter i närheten som är mer attraktiva för bin.

Länk till mer information om försöken

Skogsaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Kommentera artikeln »

Här kan du kommentera nyheter på skogsaktuellt.se. Du kan berömma, utveckla eller kritisera. Allt ska dock ske sakligt och tonen ska hållas respektfull.

Kommentarerna granskas innan publicering, vi förbehåller oss rätten att radera inlägg som är kränkande, rasistiska eller har sexistiskt innehåll.Vi förbehåller oss också rätten att radera inlägg som inte för debatten framåt.

Du som kommenterar måste uppge namn samt en korrekt e-postadress. Signaturen publiceras på hemsidan och i tidningen.

Utvalda kommentarer kan komma att publiceras i Skogsaktuellts tryckta upplaga.

Skriv SA i rutan

Tipsa någon om denna artikel »

Portal får skogsägare att tänka nytt För ett år sedan startade Skogsägarnas försöksportal. Här kan skogsägare gå in och lägga upp egna försök de gjort på sin mark.
– En av tankarna med projektet är att stimulera skogsägare att tänka nytt, säger Erik Sollander, projektledare på Skogsstyrelsen.
KommenteraPublicerad 2015-05-22
Skogsprogrammet tar form Det nationella skogsprogrammet är ett projekt som går ut på att skapa konstruktiv dialog mellan skogliga intressenter. Under innevarande och nästa år kommer ett dialogprojekt att pågå för att ta tag i de utmaningar och möjligheter som identifierats inom skogsprogrammet. KommenteraPublicerad 2015-05-22 Sågverken starkare än resten av basindustrin

Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna släpper i dag sin konjunkturrapport, ”The New Normal”: Besk Medicin för Basindustrin. Där konstateras att produktionsutvecklingen kommer att vara svag i de flesta av basindustrins branscher framöver, men att sågade trävaror står ut, i och med sin fortsatta produktionstillväxt.

KommenteraPublicerad 2015-05-21
Ny packmaskin för brasved Företaget Logcon har utvecklat en vedpackningsmaskin som ska klara av att fylla upp till 350 säckar per timme. KommenteraPublicerad 2015-05-21 Sveaskog satsar på fossilfritt bränsle

Statliga Sveaskog satsar nu på att utöka sin användning av miljöbränslet Biomax från Västerbotten och söderut. Leverantör av bränslet är OKQ8.

KommenteraPublicerad 2015-05-20
Virtuell hjälp när du ska Köpa Gård I höstas uppdaterade LRF Konsult sin app Köpa Gård så att den även innehåller fastighetsgränser och information från eventuell skogsbruksplan. Ytterligare en ny funktion är att man med hjälp av gps kan se var man befinner sig i bestånden när man går runt i dem. KommenteraPublicerad 2015-05-20 Skogsskadorna 2014

Varje år sammanställer Skogsstyrelsen de skador som drabbar den svenska skogen. I fjol orsakades de mest omfattande skadorna av branden i Västmanland, följder av stormarna 2013 och viltbete.

KommenteraPublicerad 2015-05-19
Utreder 74 tons lastbilar på svenska vägar Infrastrukturminister Anna Johansson (S) ger nu Trafikverket i uppdrag att se över hur lastbilar på upp till 74 ton kan tillåtas på Sveriges vägar. Nyligen höjde regeringen gränsen från 60 till 64 ton och nu ser man alltså över en höjning med ytterligare 10 ton. KommenteraPublicerad 2015-05-19 Den viktiga röjningsfrågan Det så kallade ”röjningsberget” minskar. Men behovet av röjning är fortfarande stort. I vår får hundratals skogsägare röjningsanalyser i brevlådan, utskick som ingår i en kampanj från Skogsstyrelsen. KommenteraPublicerad 2015-05-18 Förlängt liv för skogsbanden Lima besparingsskog har tagit fram en slitklack som ökar skogsbandets livslängd med upp till 50 procent. Klacken kan skickas efter och kan monteras av skogsmaskinföraren själv. KommenteraPublicerad 2015-05-15 Gudrunhyggen blir enorm kolsänka

Efter stormen Gudrun så trodde många att de stora hyggena skulle släppa ut kol i åtminstone 15-20 år. Forskare kan dock fastslå att de redan nu har börjat binda upp kol!

KommenteraPublicerad 2015-05-14
Ta hand om dina plantor och få dem att överleva Det finns ingen genväg att få granplantorna att överleva efter plantering. Däremot finns många saker att tänka på för att öka chanserna till att plantan en dag ska bli en stor ståtlig gran. KommenteraPublicerad 2015-05-14 UPPDATERAD: Nära nog all fjällnära skog är nu avverkningsskyddat

Nu meddelar Skogsstyrelsen att de med anledning av kammarrättens dom i Änokfallet kommer att hantera tillståndsansökningar för avverkning i fjällnära skog på ett nytt sätt. Skogsägarna i norr är inte nöjda.

KommenteraPublicerad 2015-05-13
Svenskt Trä hoppas på svenskt trä i Kina

I början av maj arrangerade Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, en studieresa i norra Sverige för kinesiska möbeltillverkare. Förhoppningen är att användningen av svenskt trä ska öka i kinesisk möbeltillverkning.

KommenteraPublicerad 2015-05-13
Komatsu marknadsledare på skotarmarknaden

Mellan januari och april i år har 78 nya skotare registrerats i Sverige. Det är tolv procent färre än samma period i fjol, detta presenterar Elmia i ett pressmeddelande.

KommenteraPublicerad 2015-05-13
Hallå där ... Klas Brandt, mässansvarig för Elmia Game Fair, jaktmässan som firar 40-årsjubileum i och med årets mässa den 14-16 maj. KommenteraPublicerad 2015-05-12 Nytt naturreservat i Nordanstigs kommun

Basttjärnsrönningen, ett område en dryg mil nordväst om Hassela, föreslås bli naturreservat. Totalt omfattar området 178 hektar med blandade naturtyper.

KommenteraPublicerad 2015-05-11
Ny film om miljöhänsyn från Skogsstyrelsen

För att ge en samlad bild av vad miljöhänsyn är för något och hur skogsbruket kan arbeta har Skogsstyrelsen tagit fram nytt informationsmaterial.

KommenteraPublicerad 2015-05-11
”Skogsägare har blivit bättre på att gallra” Skogsägare har blivit bättre på att sköta röjning och gallring. Den trenden ser Magnus Hedspång, ställföreträdande distriktschef hos Skogsstyrelsen i Södra Dalarna.
 – Jag tycker att det finns en ökad medvetenhet om hur man ska sköta sin skog.
KommenteraPublicerad 2015-05-11
FN:s skogsforum i New York

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht sänder sin statssekreterare Elisabeth Backteman till FN:s skogsforum i New York.

KommenteraPublicerad 2015-05-08
Hur bygger vi ett gott samhälle? Debatt. Det är en fråga som har många svar. Och inget svar verkar vara det slutgiltiga. Men en sak tycker jag är självklar: det goda samhället är allas ansvar – oavsett om vi bor på landet eller i staden, är nyinflyttade eller har bott i samma trakt sedan generationer tillbaka. Och det förblir allas vårt ansvar, trots att vi regelbundet delegerar delar av det till våra folkvalda. KommenteraPublicerad 2015-05-08 Framtiden är här – nu kan skogen ge grön bensin och diesel Nu ska en ny sorts processanläggning byggas. Detta för att förädla lignin från skogsindustrin till bioolja – vilket kan ge bättre lönsamhet för skogsägare och bidra till att lösa samhällets miljöproblem. Bakom detta ligger Bioenergiföretaget RenFuel. KommenteraPublicerad 2015-05-07 Att förhålla sig till växthuseffekt LEDARE. Är du klimatskeptiker, klimatalarmist eller klimatneutralist? Kanske bryr du dig inte alls om koldioxidfrågan eller växthusfrågan som diskuteras ivrigt av allt och alla. Min uppfattning är att eftersom alla verkar ha en åsikt så ska vi skogsbrukare driva frågan till vår fördel. KommenteraPublicerad 2015-05-06 Kombination av virkesuttag och höga naturvärden i Västerdalarna

I Effaråsen, västra Dalarna, pågår ett fältexperiment för att undersöka om det går att kombinera lönsamt skogsbruk med bevarade naturvärden. Den intresserade kan följa en demoslinga genom området.

KommenteraPublicerad 2015-05-05
Det nationella skogsprogrammet tar form

Nästa steg i formandet av det som ska bli det nationella skogsprogrammet har nu tagits. Fyra arbetsgrupper kommer att utgöra kärnan i den dialogprocess som utgör skogsprogrammet.

KommenteraPublicerad 2015-05-04
Buchts första besök på Skogsstyrelsen

Efter 228 dagar på jobbet besöker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Skogsstyrelsen måndagen den 4 maj. Under besöket kommer ministern bland annat att träffa generaldirektör Monika Stridsman.

KommenteraPublicerad 2015-04-30
Ökad andel "urskog"

Europaparlamentet har nu röstat för en skogsstrategi för EU, som innebär att Sverige uppmanas ta stora delar skogsmark ur produktion för att bli "urskog".

KommenteraPublicerad 2015-04-30
Enander om miljöpolitiken

I samband med att den nya rödlistan presenterades på årets Flora- och faunavårdskonferens talade statssekreteraren Göran Enander om regeringens miljöpolitik.

KommenteraPublicerad 2015-04-29
En vind präglad av trä Krönika. För många månvarv sedan gjorde jag ett reportage om ett dagis för allergiska barn. Föreståndarinnan, en bastant skånsk ”grebba”, berättade att hon letade efter hus byggda före 1960-talet. De skulle vara bryggda i trä utan en massa moderna material. KommenteraPublicerad 2015-04-29 Vinst på 3,1 miljoner för SweTree Technologies Skogsbioteknikföretaget SweTree Technologies gjorde 2014 en vinst på 3,1 miljoner kronor (509 000 kronor året innan) före extraordinära kostnader. Omsättningen var 39,8 milj­oner (42,1 miljoner 2013). KommenteraPublicerad 2015-04-29 Fler nyheter i nyhetsarkviet »