Fem fältförsök med gmo

Jordbruksverket har hittills i år gett tillstånd till fem olika fältförsök med genetiskt modifierade växter. Ytterligare två ansökningar är under behandling.

De flesta av årets ansökningar är inlämnade av universitet och bredden på verksamheten visar att genteknik kan tillämpas på många sätt, skriver Jordbruksverket i ett meddelande.
Exempel på vad som finns med i de av Jordbruksverket beviljade försöken är:

* går det att producera olja i underjordiska växtdelar som potatisar?
* går det att göra industrifetter i frön?
* vilka gener styr tillväxten i hybridaspar?
* går det att få kornplantor att använda kväve på ett bättre sätt?

Jordbruksverket skriver att eftersom växter inte alltid beter sig likadant i växthus som på friland är det ett viktigt led i forskningen att studera växterna också under naturliga förhållanden. I naturen tillkommer också andra aspekter som insekter, växtsjukdomar eller andra organismers och deras på växterna och tvärtom. Om det finns en tanke att senare ansöka om att få använda växten kommersiellt så är fältstudier ett krav.

För att minimera riskerna att gmo-pollen hamnar i honung kräver Jordbruksverket i årets försök med blommande växter att särskilda åtgärder genomförs, som till exempel att ta bort blommor, täcka odlingen med insektstäta nät eller odla speciella växter i närheten som är mer attraktiva för bin.

Länk till mer information om försöken

Skogsaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 04 maj 2012

Senaste

Klimatvinster genom ökad kolinlagring i skog

EU vill även efter det stundande klimatmötet i Paris ha en ledande roll i bekämpningen av växthusgasutsläppen, men hittills har åtgärderna inom EU för att nå klimatmålen varit alltför ensidiga. Därför bör man ha för avsikt att inkludera fler billiga åtgärder, såsom kolinlagring i skog, i sin egen klimatpolitik. Då uppnår man maximal klimatnytta till lägst kostnad, menar Miriam Münnich Vass i en avhandling från SLU.

Kommentera

Hashtagar kan ge svenskt skogsbruk en skjuts i rätt riktning

Debatt. Rubriker i media antyder att svenskt skogsbruk skulle vara på väg in i någon form av kris igen. För vilken gång i ordningen undrar man? Men att sitta och deppa över låga massavedspriser, mark­ägare som inte vill sälja och entreprenörer som kräver bättre betalt för sitt jobb lär knappast hjälpa i det här läget, men det är kanske inte nödvändigt heller. Intresset för trä och skog är enormt.

Kommentera