Nyhet från Skogsaktuellt 2012-05-04

Fem fältförsök med gmo

Jordbruksverket har hittills i år gett tillstånd till fem olika fältförsök med genetiskt modifierade växter. Ytterligare två ansökningar är under behandling.
De flesta av årets ansökningar är inlämnade av universitet och bredden på verksamheten visar att genteknik kan tillämpas på många sätt, skriver Jordbruksverket i ett meddelande.
Exempel på vad som finns med i de av Jordbruksverket beviljade försöken är:

* går det att producera olja i underjordiska växtdelar som potatisar?
* går det att göra industrifetter i frön?
* vilka gener styr tillväxten i hybridaspar?
* går det att få kornplantor att använda kväve på ett bättre sätt?

Jordbruksverket skriver att eftersom växter inte alltid beter sig likadant i växthus som på friland är det ett viktigt led i forskningen att studera växterna också under naturliga förhållanden. I naturen tillkommer också andra aspekter som insekter, växtsjukdomar eller andra organismers och deras på växterna och tvärtom. Om det finns en tanke att senare ansöka om att få använda växten kommersiellt så är fältstudier ett krav.

För att minimera riskerna att gmo-pollen hamnar i honung kräver Jordbruksverket i årets försök med blommande växter att särskilda åtgärder genomförs, som till exempel att ta bort blommor, täcka odlingen med insektstäta nät eller odla speciella växter i närheten som är mer attraktiva för bin.

Länk till mer information om försöken

Skogsaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Kommentera artikeln »

Här kan du kommentera nyheter på skogsaktuellt.se. Du kan berömma, utveckla eller kritisera. Allt ska dock ske sakligt och tonen ska hållas respektfull.

Kommentarerna granskas innan publicering, vi förbehåller oss rätten att radera inlägg som är kränkande, rasistiska eller har sexistiskt innehåll.Vi förbehåller oss också rätten att radera inlägg som inte för debatten framåt.

Du som kommenterar måste uppge namn samt en korrekt e-postadress. Signaturen publiceras på hemsidan och i tidningen.

Utvalda kommentarer kan komma att publiceras i Skogsaktuellts tryckta upplaga.

Skriv SA i rutan

Tipsa någon om denna artikel »

Tryggare för skogsägare Den 1 mars i år trädde den nya virkesmätningslagen i kraft. Lagen bidrar till en förenkling för både skogsägare och virkesköpare som ges en mer likvärdig möjlighet. Dessutom omfattar den nya lagen hela trädet. KommenteraPublicerad 2015-03-06 LEDARE - Har du miljökvalitetsmål för din egen skog?

I dagarna har en remiss från Skogsstyrelsen varit på sedvanlig remissrunda. Organisationer, föreningar och privatpersoner har givits möjlighet att tycka till om det nationella miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”. Jag har noga studerat denna remiss. Det fick mig att funder på hur mitt miljökvalitetsmål borde utformas för min egen skog. Har du funderat över ditt? 

KommenteraPublicerad 2015-03-05
Luftföroreningarnas effekter i skogen - 30 år senare I 30 år har Skogsstyrelsen studerat skogsskadeutvecklingen på flera hundra observationsytor i svenska skogar. Nu har man sammanställt resultatet. KommenteraPublicerad 2015-03-02 ”Upp flyga orden” KRÖNIKA. Jag gillar ord och ordkombinationer. Inte så originellt av en journalist kanske, det är ju på dem jag delvis försörjer mig. Kanske är det en konsekvens av att jag börjar bli gammal och gnetig men nu tycker jag mig se att allt fler slarvar med orden, kort sagt pratar eller skriver strunt. KommenteraPublicerad 2015-02-25 "Älgförvaltningen i stort fungerar bra" Naturvårdsverket har genomfört en utvärdering av systemet för en lokalt förankrad, adaptiv och ekosystembaserad älgförvaltningen som infördes för tre år sedan. Utvärderingen visar att älgförvaltningen i stort fungerar på ett bra sätt, meddelar nu myndigheten. KommenteraPublicerad 2015-02-24 27-procentig ökning av lagren De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 8,8 miljoner m³fub per den 31 december 2014. Detta är en ökning med 27 procent jämfört med samma tidpunkt året innan. KommenteraPublicerad 2015-02-24 Ökade avverkningsarealer i fjol Totalt har den anmälda avverkningsarealen i Sverige ökat med 23 procent under 2014 jämfört med 2013. Den största ökningen ses i södra Norrland som en konsekvens av stormarna under hösten 2013. KommenteraPublicerad 2015-02-24 Kina slog rekord i träimport Världens största importör av barrträtimmer, Kina, slog rekord förra året då man importerade för över 5,4 miljarder dollar. KommenteraPublicerad 2015-02-23 Bra år för Mellanskog "trots prövningar" Mellanskog rapporterar ett bra resultat för 2014 med ett nästan fördubblat rörelseresultat, växande tjänsteaffär samt en god hantering av brand- och stormvirke. Den totala omsättningen minskade dock med 1,5 procent. KommenteraPublicerad 2015-02-23 Överskott på 173 miljoner för SLU Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, redovisar ett överskott på 173 miljoner kronor för verksamhetsåret 2014. Resultatet förklaras delvis med att man sålt mark för 98 miljoner kronor. KommenteraPublicerad 2015-02-23 Södra avancerar i USA Södra ser en ökad efterfrågan av trävaror på den nordamerikanska marknaden. Under 2015 förväntar man sig att fördubbla volymen sågad vara som går på export till USA. I dagarna skickade företaget en rekordlast från Varbergs hamn med destination västerut. KommenteraPublicerad 2015-02-23 Sämre lönsamhet – verklighet men inte trend De senaste åren har virkesaffärerna präglats av ökande avverkningskostnader och låga virkespriser. Ändå är den långsiktiga trenden fortfarande att relativt låga kostnader räddar lönsamheten i skogsbruket. KommenteraPublicerad 2015-02-23 Skogsstyrelsen: Bra men ofullständigt skatteförenklingsförslag Skogsstyrelsen är positiv till Skatteförenklingsutredningens förslag om att förenkla dagens skatteregler för skogsägare, men menar att konsekvenserna för skogsbruket behöver analyseras mer innan man kan ta ställning i frågan. KommenteraPublicerad 2015-02-20 Lars-Ola har årets vackraste hygge Lars-Ola Skott har av Skoglig Samverkan i Norrbotten tilldelats priset för årets vackraste hygge. KommenteraPublicerad 2015-02-20 Trägips vinnare i finsk tävling Trägips och odlingsduk av skogsråvara prisades i Finnish Forest Associations tävling New Tree. KommenteraPublicerad 2015-02-19 Hallands Hamnar Varberg störst på trä – men snart väntar flytt Hallands Hamnar Varberg är en av landets största hamnar för trävaror. Hamnen siktar på nytt lastrekord och ökad ekonomisk förbättring.
 – Vi har en välsmord personalstab och ypperligt läge.  Men nu väntar stora förändringar för både hamnen och staden Varberg, säger Bengt Burström vid Hallands Hamnar Varberg.
KommenteraPublicerad 2015-02-19
Äganderätten nyckeln till lyckad naturturism I fjol drog turismen för första gånger in mer pengar till Sverige än skogsexporten. Leif och Cecilia Öster på Dalagård i Åsgarn har breddat sitt skogsbruk med naturturism. KommenteraPublicerad 2015-02-18 Sveaskogs rörelseresultat upp 28 procent Sveaskogs operativa rörelseresultat ökade med 28 procent till 1 254 MSEK (978) under 2014. Förbättringen beror på högre leveransvolymer från egen skog och högre virkespriser, skriver man i sin bokslutskommuniké. KommenteraPublicerad 2015-02-17 Bygghandlarna ser ljust på framtiden Enligt ett index från branschorganisationen Bygg & Järnhandlarna ökade försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser med 12,0 procent i december förra året. För helåret växte branschens försäljning med 6,3 procent. KommenteraPublicerad 2015-02-17 Södra nöjda med 2014 Södra redovisar ett rörelseresultat för 2014 på 1 516 miljoner kronor (-417). Det starka resultatet förklaras enligt koncernen av ett bra marknadsläge, goda färdigvarupriser, en gynnsam valutasituation och genomförda effektiviseringar. KommenteraPublicerad 2015-02-16 Inte så illa som väntat för Stora Enso Stora Ensos siffror för helåret 2014 visar att omsättningen minskade med 3,3 procent, från 10 563 miljoner euro året innan till 10 213 miljoner euro. Detta var ändå bättre än väntat. KommenteraPublicerad 2015-02-16 Utökat samarbete mellan Bergs Timber och ATA Timber Bergs Timber AB och ATA Timber AB har sedan tidigare haft ett samarbete, något som nu fördjupas. Samarbetet ska ge positiva synergieffekter inom båda företagen. KommenteraPublicerad 2015-02-16 "Sjunkande oljepriser - då behövs en rejäl koldioxidskatt" DEBATT. Det har i år gått 25 år sedan Sveriges riksdag beslutade införa en koldioxidskatt. Ungefär samtidigt införde de andra nordiska länderna också koldioxidskatter. Den svenska skatten höjdes sedan i omgångar och Sverige har idag det särklassigt högsta priset på koldioxidutsläpp. KommenteraPublicerad 2015-02-16 Minskad Asienexport sänker höga timmerpriser i USA Minskad timmerexport från USA till Asien har påverkat timmerpriserna och trenden med stigande priser bröts under 2014. KommenteraPublicerad 2015-02-15 Stora skillnader på massavedspris Betalningen för massa­ved skiljer sig kraftigt beroende på var i landet du håller till. Betalningen är som allra bäst i södra Sverige, medan ersättningen i mellersta delen av landet är som sämst.
 – Det är svårt för leverantörerna att förädla sin råvara. Prisutvecklingen liknar mer andra förnyelsebara råvaror, som till exempel växande gröda, menar Per Bengtsson vid Skogsägarna Mellanskog.
KommenteraPublicerad 2015-02-13
Sundahls köper Höglandets Maskin Skog och Entreprenad

Höglandets Maskin Skog och Entreprenad, som är återförsäljare av Rottne Skogsmaskiner, får ny ägare i Växjöbaserade Sundahls Maskinaffär. Genom förvärvet breddar Sundahls både erbjudande och verksamhetsområde.

KommenteraPublicerad 2015-02-12
Riksbanken inför minusränta

Idag sänkte Riksbanken reporäntan med 0,10 procentenheter till −0,10 procent och justerade samtidigt ner sin prognos för hur räntan kommer att utvecklas framöver.

KommenteraPublicerad 2015-02-12
Halverat anslag till skydd av värdefull natur De som arbetar med naturvård i Sverige fick först glädjas åt ökade anslag i regeringens budgetproposition för att sedan se hälften av pengarna försvinna när Alliansens budgetförslag röstades igenom i riksdagen. KommenteraPublicerad 2015-02-12 Stabiliserad marknad för skogsmark 2014 Efter två års nedgång för priser på skogsmark i landet som helhet visar ny statistik för 2014 att den negativa trenden är bruten. Det är dock en bit kvar till tidigare rekordår. KommenteraPublicerad 2015-02-10 Ny forskning om vindkraft i skog När vindkraftverk byggs i skogsmiljö finns särskilda förhållanden att ta hänsyn till. På grund av de höga höjder som vindkraftverk i skog når upp till måste man ta hänsyn till hur turbulensen påverkas av den vertikala temperaturskiktningen, fastslås i en avhandling. KommenteraPublicerad 2015-02-09 Fler nyheter i nyhetsarkviet »