Fem fältförsök med gmo

Jordbruksverket har hittills i år gett tillstånd till fem olika fältförsök med genetiskt modifierade växter. Ytterligare två ansökningar är under behandling.

De flesta av årets ansökningar är inlämnade av universitet och bredden på verksamheten visar att genteknik kan tillämpas på många sätt, skriver Jordbruksverket i ett meddelande.
Exempel på vad som finns med i de av Jordbruksverket beviljade försöken är:

* går det att producera olja i underjordiska växtdelar som potatisar?
* går det att göra industrifetter i frön?
* vilka gener styr tillväxten i hybridaspar?
* går det att få kornplantor att använda kväve på ett bättre sätt?

Jordbruksverket skriver att eftersom växter inte alltid beter sig likadant i växthus som på friland är det ett viktigt led i forskningen att studera växterna också under naturliga förhållanden. I naturen tillkommer också andra aspekter som insekter, växtsjukdomar eller andra organismers och deras på växterna och tvärtom. Om det finns en tanke att senare ansöka om att få använda växten kommersiellt så är fältstudier ett krav.

För att minimera riskerna att gmo-pollen hamnar i honung kräver Jordbruksverket i årets försök med blommande växter att särskilda åtgärder genomförs, som till exempel att ta bort blommor, täcka odlingen med insektstäta nät eller odla speciella växter i närheten som är mer attraktiva för bin.

Länk till mer information om försöken

Skogsaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 04 maj 2012

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Det gröna guldet blir inte guld förrän det nått en industri

Krönika. Det är en spännande tid skogsägarna nu går till mötes. Spännande på flera sätt i och med att dels gör skogs­industrin flera viktiga investeringar i Norden och dess närhet samt att skogen verkar få en mer framträdande roll i klimatarbetet. Senaste tiden forskas det på många nya användningsområden för skogsråvaran och nyligen deklarerade Sven-Erik Bucht att regeringen satsar stor kraft på att utveckla nya produkter och ny industri i Sverige. Det är riktigt glädjande att höra. Hoppas det blir verklighet av dessa forskningsprojekt men han får heller inte glömma bort helhetstänket.

Kommentera