Fem fältförsök med gmo

Jordbruksverket har hittills i år gett tillstånd till fem olika fältförsök med genetiskt modifierade växter. Ytterligare två ansökningar är under behandling.

De flesta av årets ansökningar är inlämnade av universitet och bredden på verksamheten visar att genteknik kan tillämpas på många sätt, skriver Jordbruksverket i ett meddelande.
Exempel på vad som finns med i de av Jordbruksverket beviljade försöken är:

* går det att producera olja i underjordiska växtdelar som potatisar?
* går det att göra industrifetter i frön?
* vilka gener styr tillväxten i hybridaspar?
* går det att få kornplantor att använda kväve på ett bättre sätt?

Jordbruksverket skriver att eftersom växter inte alltid beter sig likadant i växthus som på friland är det ett viktigt led i forskningen att studera växterna också under naturliga förhållanden. I naturen tillkommer också andra aspekter som insekter, växtsjukdomar eller andra organismers och deras på växterna och tvärtom. Om det finns en tanke att senare ansöka om att få använda växten kommersiellt så är fältstudier ett krav.

För att minimera riskerna att gmo-pollen hamnar i honung kräver Jordbruksverket i årets försök med blommande växter att särskilda åtgärder genomförs, som till exempel att ta bort blommor, täcka odlingen med insektstäta nät eller odla speciella växter i närheten som är mer attraktiva för bin.

Länk till mer information om försöken

Skogsaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 04 maj 2012

Senaste

De havererade nyckelbiotoperna

Mer än hälften av den fjällnära skogen har i dag ett formellt skydd. För att bevara den biologiska mångfalden finns inte skäl att mer skog undantas från brukande i dessa områden. Debatt. Därför har myndigheterna varit tydliga med att man inte prioriterar avsättningar ovan gränsen för fjällnära skog. Ändå omöjliggörs brukande i fjällnära skogar genom Skogsstyrelsens nyckelbiotops­inventering. En stor andel av skogarna anses nämligen vara nyckelbiotoper och får därför inte avverkas.

Kommentera

"Alla äger inte samma rätt"

Jag stod bland rapsfält och klara bäckar, där boken grönskar och storken häckar, i landet som tillhör dej och mej. Det här är ditt land, det här är mitt land... Landet, det tillhör dej och mej. Mikael Wiehes ord i sången ”Det här är ditt land” är inkluderande och välkomnande och de kan lätt associeras till allemansrätten som gör Sverige alldeles unikt. Men, marken och skogen i vårt land tillhör faktiskt inte alla.

Kommentera