Uppdaterad: Skogsmästarskolan hotas av nedläggning

Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg hotas nu av nedläggning. I en utredning föreslås att verksamheten flyttas till någon av SLU:s huvudorter.

Sveriges lantbruksuniversitets enmansutredare vicerektor Ulf Heyman föreslår att skolan flyttas eftersom platsen inte är den bästa att bedriva grundutbildning på. Han föreslår att grundutbildningen vid Sveriges lantbruksuniversitet koncentreras till orterna Uppsala, Umeå och Alnarp och att skogsmästarutbildningen flyttas till Uppsala eller Umeå.

Ingen kritik
Enligt Ulf Heyman är förslaget ännu inte helt färdigt och något beslut är i skrivande stund inte fattat.
– Det är inget som innebär att det kommer att bli så här, men någon effekt blir det sannerligen, säger han.
Han ser förslaget som en del i en långsiktig strategisk linje där han anser att SLU kommer ha svårt att klara av att ha 8 campus med grundläggande utbildning.
­– Det här är ingen kritik mot Skogsmästarprogrammet utan del i en långsiktig strategisk linje. Det krävs en bred akademisk forskarbas för att bedriva grundutbildning.
Förslaget berör även utbildningar som djurskötarprogrammet och etologi och djurskydd i Skara och hippologprogrammet som bedrivs i Flyinge, Strömsholm och Wången.

Allvarligt läge
Kommunalrådet i Skinnskatteberg Lars Andersson (S) säger till Västmanlandsnytt att han blev nästintill chockad när han fick höra talas om förslaget. Han anser att Skogsmästarskolan har ett ypperligt läge för att bedriva sin verksamhet, nära skogen.
– Om inte ens en väl fungerande utbildning som många söker sig till kan försvara sin plats på landsbygden, vad har vi då för chans att överleva? säger Lars Andersson (S), kommunalråd i Skinnskatteberg till Västmanlandsnytt.
I Skinnskatteberg engagerar sig nu många för att behålla Skogsmästarprogrammet och Staffan Stenhag, ställföreträdande prefekt på Skogsmästarskolan, beskriver läget som "allvarligt", bland annat eftersom man inte vet hur studenterna som nu sökt utbildningen kommer att reagera på osäkerheten kring utbildningens lokalisering.

Vill ha kvar programmet
Enligt Eric Sundstedt, programstudierektor på Skogsmästarskolan, vill merparten av studenterna ha kvar programmet på nuvarande ort.
– Programmet som det bedrivs idag kan enligt min mening sägas vara en god avvägning mellan en akademisk och samtidigt yrkesinriktad utbildning för det operativa skogsbruket. Kvaliteten styrks av både branschen, studenterna själva och oberoende utredningar, säger han.
En flytt av utbildningen skulle innebära en stor förändring av programmets upplägg och inriktning, tror representanter för Skogsmästarskolan i en skrivelse riktad till SLU:s styrelse där man framhåller att närheten till skogen är en stor fördel för en skogsutbildning samt att it-utvecklingen "borde ge bättre möjligheter än någonsin tidigare att bedriva arbete i en decentraliserad organisation".
– Vi kan ha genomgång i klassrummet och sen ha fem minuters promenadväg ut i skogen, säger Staffan Stenhag. Det torde vara svårt att genomföra i Uppsala.

Tre campus
Ulf Heyman instämmer i argumentet att Skogsmästarskolan bör ligga där skogen finns.
­– Det är sant och ett lysande argument, men med de nya kraven på akademisering av utbildningarna måste de samtidigt ligga där forskning och akademi finns. Ur den synvinkeln är den bästa placeringen i Umeå.
Ett annat alternativ är Uppsala som bedriver ungefär lika mycket skogsrelaterad forskning, säger han.
Han ser också ett annat möjligt alternativ och det är att bygga ut Skinnskatteberg, men ställer sig tveksam till att universitetet har råd med det och kan hävda sig i konkurrensen.
– Jag har fastnat för förslaget att vi klarar av tre campus och har då valt de som ligger nära andra universitet, så att man kan utnyttja kompetensen på orterna.


FAKTA SKOGSMÄSTARSKOLAN
Skogsmästarskolan har funnits i Skinnskatteberg sedan starten 1945 och har varit en del av SLU sedan det bildades 1977. Antalet sökande per år är 229 till 45 platser.

Teresia Borgman
Tel: 019-16 61 43
E-post: teresia@skogsaktuellt.se

Kommentera artikeln »

Här kan du kommentera nyheter på skogsaktuellt.se. Du kan berömma, utveckla eller kritisera. Allt ska dock ske sakligt och tonen ska hållas respektfull.

Kommentarerna granskas innan publicering, vi förbehåller oss rätten att radera inlägg som är kränkande, rasistiska eller har sexistiskt innehåll.Vi förbehåller oss också rätten att radera inlägg som inte för debatten framåt.

Du som kommenterar måste uppge namn samt en korrekt e-postadress. Signaturen publiceras på hemsidan och i tidningen.

Utvalda kommentarer kan komma att publiceras i Skogsaktuellts tryckta upplaga.

Skriv SA i rutan

Kommentarer till nyheten

Signaturen OW, jägmästarstudent skrev 2012-04-27 00:08

Jag håller med Anna. Det är ingen god idé att flytta skogsmästarutbildningen till Umeå. Visst, den kommer närmare forskningen och SLU lär kunna spara lite pengar, men skogsmästarutbildningen behöver inte akademiseras ytterligare. Det finns redan en helt akademiserad skoglig utbildning på SLU, och det är jägmästarutbildningen, där man också kan välja att ta ut en skoglig kandidatexamen efter tre år. Skogsmästarna måste få behålla sin särart, och det tror jag görs bäst i Skinnskatteberg. Annas argument om att det är många äldre som läser till skogsmästare och som ogärna flyttar långt bort från familjen är även det bra, men om man vill tänka på det så skulle en idé vara att dela skogsmästarprogrammet och förlägga en del av studieplatserna i Umeå för de som är från norra Sverige och vill läsa till skogsmästare här, men det är under förutsättning att man kan bygga upp den kompetens av mer praktisk och operativ karaktär som krävs för skogsmästarprogrammet, och att ha den på två orter blir definitivt inte någon besparing, även om det kanske vore det bästa för både arbetsmarknaden och studenterna.

Anmäl detta inlägg.

Signaturen Anna Beronius skrev 2012-04-26 18:12

Om man eftersträvar mångfald bland eleverna är det ett steg tillbaka att flytta Skogsmästarprogrammet till Umeå. Som 34-årig mamma till barn i 10-12-årsåldern, boende i Mellansverige, var Umeå aldrig något alternativ när jag påbörjade min Skogsmästarutbildning. Att utbildningsorten låg inom rimligt veckopendlingsavstånd var ett krav för att det skulle gå att få ihop både familj och studier. Jag var inte heller ensam förälder 30+ i min klass, vi var några stycken som var i samma sits och jag tror inte det var någon nackdel för studiegruppens sammansättning att blanda ut de yngre studenterna med vår (arbets)livserfarenhet. När man är ung och flyttbar är det inga problem att studera i Umeå några år om man kommer från en annan del av Sverige men i alla fall för mig hade det varit otänkbart. Då hade jag fått söka mig till en annan bransch och en annan utbildning. Och att lägga skoglig utbildning i storstad verkar kontraproduktivt. Jag tror det skulle sänka kvaliteten på en utbildning som är så praktiskt orienterad som Skogsmästarprogrammet. /anna

Anmäl detta inlägg.

Tipsa någon om denna artikel »

Produktionen av tidningspapper fortsätter att minska

Under andra kvartalet i år minskade produktionen av papper och papp med nästan sex procent medan produktionen av pappersmassa var på samma nivå jämfört med motsvarande kvartal 2013.

KommenteraPublicerad 2014-08-20
Skogsstyrelsen öppnar tillfälligt lokalkontor för branddrabbade

Skogsstyrrelsens distrikt i Västmanland upprättar nu ett tillfälligt lokalkontor i Västerfärnebo. Här kan skogsägare och andra som är drabbade av branden få information av skogskonsulenter på plats.

KommenteraPublicerad 2014-08-18
Ny vd på Skogforsk

Vid årsskiftet tar Charlotte Bengtsson över rodret som chef för Skogforsk. Därmed har skogsbranschen fått ytterligare en kvinna på en mycket betydande post. Hon efterträder Jan Fryk som går i pension efter att ha lett Skogforsk sedan 1992.

KommenteraPublicerad 2014-08-15
Kina rör om på marknaden

Kinas egna skogar räcker inte och det finns ett växande behov av råvara.  Mellan åren 2002 och 2012 mer än fördubblades virkesimporten till Kina från 100 miljoner kubikmeter till 220 miljoner kubikmeter.

KommenteraPublicerad 2014-08-15
Antalet bluffakturor minskar Antalet anmälningar om bluffakturor minskade under första halvåret med närmare en fjärdedel, visar statistik från Visma och BRÅ. KommenteraPublicerad 2014-08-13 Ny bok – Mångfaldens utmark

I sin nya bok, Mångfaldens utmark, beskriver Kelvin Ekeland bland annat fäbodbruk, vildmarksromantik och geografiskt unika miljöer. Författaren är etnobiolog och landskapshistoriker.

KommenteraPublicerad 2014-08-12
Regeringens brandhjälppaket är nu presenterat

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson presenterade nu på eftermiddagen fem punkter vilka ska underlätta för de av brand drabbade lantbruken och företagen i Västmanland. Bland annat kommer det bli skattereduktion.

KommenteraPublicerad 2014-08-11
Skogsbranden under kontroll På måndagsmorgonen kom glädjande besked kring  skogsbranden i Västmanland. Läget är nu under kontroll och stora regnmängder väntas komma in över området. KommenteraPublicerad 2014-08-11 Ekopark av den eldhärjade skogen

Det är vad Sveaskog planerar att göra med sin brandskadade mark i Västmanland. Det handlar om cirka 1 500 hektar. Ekoparken skulle innebära en naturvårdsinsats som säkrar fortlevnaden för brandgynnade och brandberoende arter i hela Mellansverige menar Herman Sundqvist som är skogschef på Sveaskog. 

KommenteraPublicerad 2014-08-11
Mellanskog organiserar arbetet med eftersläckning

Flera möten för skogsägarna i området kommer att arrangeras för samråd och information. Det finns stora behov av samverkan i arbetet som följer efter branden.

KommenteraPublicerad 2014-08-07
Privatskola i skogsbranschen

En ny träindustrilärlingsutbildning startas till hösten. Utbildningen går under Vux flagga och bygger på ett nära samarbete med företagen Martinson och Norra Timber.

KommenteraPublicerad 2014-08-07
"Branden visar tydligt att Sverige är större än storstan" Mycket stora värden har förstörts i skogsbranden i Västmanland. Både på det ekonomiska och personliga planet. Hittills har nästan 17 000 hektar skog brunnit och omkring 1 200 djur evakuerats. KommenteraPublicerad 2014-08-06 Med branden runt hörnet revs 23 får På en gård i Ramnästrakten ligger röken tjock över hustaken. Men just nu är inte det gårdens enda bekymmer, de har även haft vargen på besök – av 36 får blev 23 dödade.Varning för starka bilder. KommenteraPublicerad 2014-08-05 Brandens framfart visar ingen nåd De nio frivilliga som omringats av elden är nu räddade.  Men på grund av eldens spridning och den kraftiga vinden har man beslutat sig för att evakuera Gammelbys bostäder på grund av elden. KommenteraPublicerad 2014-08-04 Skogsbranden rasar på 10 000 hektar I Västmanland rasar ännu den stora skogsbranden som går in på sitt femte dygn i dag. Elden uppskattas härja i omkring 10 000 hektar skogsmark. KommenteraPublicerad 2014-08-04 Premiär för MellanskogsElmia Den 22 till 23 augusti arrangeras den första upplagan av MellanskogsElmia i skogarna utanför Sala. Med det nya samarbetet hoppas arrangörerna kunna skapa en riktigt bra mässa där skogen och skogsbranschen står i ensamt fokus. KommenteraPublicerad 2014-08-04 DEBATT - Att fodra eller inte fodra vilt I veckan har det andra delbetänkandet gällande viltutfodring lett till debatt. Jägareförbundet menar att förslaget handlar om att begränsa viltet via svält och inte jakt, som de förespråkar. LRF replikerade med att viltet har klarat sig fint utan foder de senaste 10 000 åren. KommenteraPublicerad 2014-08-02 Svårt att få ursprungsmärkning på svenskt viltkött Att viltkött från Sverige inte får märkas med Svenskt kött-symbol tycker man på Stensåkra charkuteri är en brist. KommenteraPublicerad 2014-07-30 Markberedning ökar plantans förutsättningar Att få till markberedning brukar inte vara några problem. Bara man är ute i god tid.
 – De flesta vill ha markberedning på hösten. Men man får ta det när det går, konstaterar Tore Axelsson, virkesköpare på Moelven skog i Torsby.
KommenteraPublicerad 2014-07-30
Körskador fick förelägganden I april 2013 inventerades drygt 200 områden vid vattendrag i Hallands och Västra Götalands län och nästan hälften av dem visade sig ha allvarliga körskador. Nu, drygt ett år senare, har åtgärder gjorts och Skogsstyrelsen är nöjda med tillsynskampanjen. KommenteraPublicerad 2014-07-27 Det är en konst att rensa skogsdiken Vattnet grumlas vid dikesrensning och det blir en förflyttning av organiskt material och en avsättning på botten som riskerar att slå ut bottenfaunan. Ett sätt att minska påverkan är att skapa slamfickor och anlägga översilningsmarker. Även orensade partier i diket underlättar för bottenfaunan. KommenteraPublicerad 2014-07-24 ”Jag tror jag vinner på att vara lyhörd” Henrik Ytterbom stövlar på genom granriset. Bokstavligt talat stövlar, värmen har kommit och mycket huggorm har synts i skogen nordväst om Sundsvall. Plötsligt stannar han till och lyssnar.
 – Hör du göken? Den är tidig. Sådant där tänkte man ju aldrig på förr, då bara körde man på!
KommenteraPublicerad 2014-07-21
Uppskattad mässa för skogsmaskinsfolk Premiären för Skogsmaskin­dagarna på flygfältet i Karlskoga blev riktigt lyckad. ­  5 400 besökare lockades och redan nu utlovas en fortsättning 2016. KommenteraPublicerad 2014-07-18 Stort potential för miljövänlig sågkedjeolja För ett år sedan började Arboga skogsservice att sälja en miljövänlig och nedbrytbar sågkedjeolja. Förra året såldes 35 000 liter, i år hoppas man att dubbla volymen. KommenteraPublicerad 2014-07-18 Intressant prototyp Prototypen av Kranmans nya processor R25 lockade ett stort intresse på Skogsmaskindagarna. KommenteraPublicerad 2014-07-18 Unik kombination av grip och såg Hultdins premiärvisade en unik kombination av en såg och en multigrip, tänkta att användas för enstaka fällningar i stadsmiljö. KommenteraPublicerad 2014-07-18 Lågt marktryck med ny skördare Terri 34 är en beståndsgående skördare som har utvecklas från Terri34-skotaren. KommenteraPublicerad 2014-07-18 Första halvåret - positivt resultat för Sveaskog Sveaskogs delårsrapport för årets första sex månader, visade positiva siffror. Bättre priser på sågtimmer och en ökad andel virke från egen skog ligger bakom det förbättrade resultatet. KommenteraPublicerad 2014-07-17 Ny tjänst ska bana väg för svensk export till Kina Jordbruksverket tror att Kina är en av de viktigaste marknaderna för svensk export inom livsmedel och skog i framtiden. Därför har regeringen nu tillsatt tjänsten, lantbruksråd, på den svenska ambassaden i Kina. KommenteraPublicerad 2014-07-17 John Deere Forestry positiva på MaskinExpo På mässan MaskinExpo i maj ställde närmare 370 utställare ut. Trots att mässans huvudsakliga fokus är entreprenadbranschen fanns det en bredd bland utställarna. Några som ställde ut för första gången var John Deere Forestry. KommenteraPublicerad 2014-07-15 Fler nyheter i nyhetsarkviet »

Läsarbilder

Höstmöte i oröjd ungskog. Både kon och tjuren klarade sig bra. Det blev bara kameraskott. Foto: Staffan Vilhelmsson