SKOGSAKTUELLT

Uppdaterad: Skogsmästarskolan hotas av nedläggning

Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg hotas nu av nedläggning. I en utredning föreslås att verksamheten flyttas till någon av SLU:s huvudorter.

Sveriges lantbruksuniversitets enmansutredare vicerektor Ulf Heyman föreslår att skolan flyttas eftersom platsen inte är den bästa att bedriva grundutbildning på. Han föreslår att grundutbildningen vid Sveriges lantbruksuniversitet koncentreras till orterna Uppsala, Umeå och Alnarp och att skogsmästarutbildningen flyttas till Uppsala eller Umeå.

Ingen kritik
Enligt Ulf Heyman är förslaget ännu inte helt färdigt och något beslut är i skrivande stund inte fattat.
– Det är inget som innebär att det kommer att bli så här, men någon effekt blir det sannerligen, säger han.
Han ser förslaget som en del i en långsiktig strategisk linje där han anser att SLU kommer ha svårt att klara av att ha 8 campus med grundläggande utbildning.
­– Det här är ingen kritik mot Skogsmästarprogrammet utan del i en långsiktig strategisk linje. Det krävs en bred akademisk forskarbas för att bedriva grundutbildning.
Förslaget berör även utbildningar som djurskötarprogrammet och etologi och djurskydd i Skara och hippologprogrammet som bedrivs i Flyinge, Strömsholm och Wången.

Allvarligt läge
Kommunalrådet i Skinnskatteberg Lars Andersson (S) säger till Västmanlandsnytt att han blev nästintill chockad när han fick höra talas om förslaget. Han anser att Skogsmästarskolan har ett ypperligt läge för att bedriva sin verksamhet, nära skogen.
– Om inte ens en väl fungerande utbildning som många söker sig till kan försvara sin plats på landsbygden, vad har vi då för chans att överleva? säger Lars Andersson (S), kommunalråd i Skinnskatteberg till Västmanlandsnytt.
I Skinnskatteberg engagerar sig nu många för att behålla Skogsmästarprogrammet och Staffan Stenhag, ställföreträdande prefekt på Skogsmästarskolan, beskriver läget som "allvarligt", bland annat eftersom man inte vet hur studenterna som nu sökt utbildningen kommer att reagera på osäkerheten kring utbildningens lokalisering.

Vill ha kvar programmet
Enligt Eric Sundstedt, programstudierektor på Skogsmästarskolan, vill merparten av studenterna ha kvar programmet på nuvarande ort.
– Programmet som det bedrivs idag kan enligt min mening sägas vara en god avvägning mellan en akademisk och samtidigt yrkesinriktad utbildning för det operativa skogsbruket. Kvaliteten styrks av både branschen, studenterna själva och oberoende utredningar, säger han.
En flytt av utbildningen skulle innebära en stor förändring av programmets upplägg och inriktning, tror representanter för Skogsmästarskolan i en skrivelse riktad till SLU:s styrelse där man framhåller att närheten till skogen är en stor fördel för en skogsutbildning samt att it-utvecklingen "borde ge bättre möjligheter än någonsin tidigare att bedriva arbete i en decentraliserad organisation".
– Vi kan ha genomgång i klassrummet och sen ha fem minuters promenadväg ut i skogen, säger Staffan Stenhag. Det torde vara svårt att genomföra i Uppsala.

Tre campus
Ulf Heyman instämmer i argumentet att Skogsmästarskolan bör ligga där skogen finns.
­– Det är sant och ett lysande argument, men med de nya kraven på akademisering av utbildningarna måste de samtidigt ligga där forskning och akademi finns. Ur den synvinkeln är den bästa placeringen i Umeå.
Ett annat alternativ är Uppsala som bedriver ungefär lika mycket skogsrelaterad forskning, säger han.
Han ser också ett annat möjligt alternativ och det är att bygga ut Skinnskatteberg, men ställer sig tveksam till att universitetet har råd med det och kan hävda sig i konkurrensen.
– Jag har fastnat för förslaget att vi klarar av tre campus och har då valt de som ligger nära andra universitet, så att man kan utnyttja kompetensen på orterna.


FAKTA SKOGSMÄSTARSKOLAN
Skogsmästarskolan har funnits i Skinnskatteberg sedan starten 1945 och har varit en del av SLU sedan det bildades 1977. Antalet sökande per år är 229 till 45 platser.

Teresia Borgman
Tel: 019-16 61 43
E-post: teresia@skogsaktuellt.se


Bookmark and Share
Utskriftsvänlig sida

Kommentera artikeln »

Här kan du kommentera nyheter på skogsaktuellt.se. Du kan berömma, utveckla eller kritisera. Allt ska dock ske sakligt och tonen ska hållas respektfull.

Kommentarerna granskas innan publicering, vi förbehåller oss rätten att radera inlägg som är kränkande, rasistiska eller har sexistiskt innehåll.Vi förbehåller oss också rätten att radera inlägg som inte för debatten framåt.

Du som kommenterar måste uppge namn samt en korrekt e-postadress. Signaturen publiceras på hemsidan och i tidningen.

Utvalda kommentarer kan komma att publiceras i Skogsaktuellts tryckta upplaga.

Skriv SA i rutan

Kommentarer till nyheten

Signaturen OW, jägmästarstudent skrev 2012-04-27 00:08
Jag håller med Anna. Det är ingen god idé att flytta skogsmästarutbildningen till Umeå. Visst, den kommer närmare forskningen och SLU lär kunna spara lite pengar, men skogsmästarutbildningen behöver inte akademiseras ytterligare. Det finns redan en helt akademiserad skoglig utbildning på SLU, och det är jägmästarutbildningen, där man också kan välja att ta ut en skoglig kandidatexamen efter tre år. Skogsmästarna måste få behålla sin särart, och det tror jag görs bäst i Skinnskatteberg. Annas argument om att det är många äldre som läser till skogsmästare och som ogärna flyttar långt bort från familjen är även det bra, men om man vill tänka på det så skulle en idé vara att dela skogsmästarprogrammet och förlägga en del av studieplatserna i Umeå för de som är från norra Sverige och vill läsa till skogsmästare här, men det är under förutsättning att man kan bygga upp den kompetens av mer praktisk och operativ karaktär som krävs för skogsmästarprogrammet, och att ha den på två orter blir definitivt inte någon besparing, även om det kanske vore det bästa för både arbetsmarknaden och studenterna.

Anmäl detta inlägg.

Signaturen Anna Beronius skrev 2012-04-26 18:12
Om man eftersträvar mångfald bland eleverna är det ett steg tillbaka att flytta Skogsmästarprogrammet till Umeå. Som 34-årig mamma till barn i 10-12-årsåldern, boende i Mellansverige, var Umeå aldrig något alternativ när jag påbörjade min Skogsmästarutbildning. Att utbildningsorten låg inom rimligt veckopendlingsavstånd var ett krav för att det skulle gå att få ihop både familj och studier. Jag var inte heller ensam förälder 30+ i min klass, vi var några stycken som var i samma sits och jag tror inte det var någon nackdel för studiegruppens sammansättning att blanda ut de yngre studenterna med vår (arbets)livserfarenhet. När man är ung och flyttbar är det inga problem att studera i Umeå några år om man kommer från en annan del av Sverige men i alla fall för mig hade det varit otänkbart. Då hade jag fått söka mig till en annan bransch och en annan utbildning. Och att lägga skoglig utbildning i storstad verkar kontraproduktivt. Jag tror det skulle sänka kvaliteten på en utbildning som är så praktiskt orienterad som Skogsmästarprogrammet. /anna

Anmäl detta inlägg.


Tipsa någon om denna artikel »


Nyheter från Jordbruksaktuellt Nyheter från Entreprenadaktuellt

Skogsstyrelsen hjälper till att förebygga körskador

Skogsstyrelsen i Bohuslän och Dalsland bjuder in ett femtiotal virkesköpare och skogsentreprenörer till dialog om god miljöhänsyn och hur körskador kan förebyggas.

2014-04-22

Nystart med bibehållen kvalitet för Log Max

Läs mer... Förrförra året köptes aggregattillverkaren Log Max i Grangärde av japanskägda Komatsu Forest. I och med köpet kommer produktionen att öka med det dubbla jämfört med dagens volymer, beräknar man. Framåt är det fortsatt kvalitet och flexibilitet i alla led som ligger i fokus.2014-04-16

Sveriges största hamn för sågade trävaror

Läs mer...

Hallands Hamnar slår alla tiders rekord för första kvartalet 2014 gällande hantering av sågade trävaror i Varberg. De har ökat utlastningen med 63 procent jämfört med första kvartalet 2013.

2014-04-15

Grön affärsglädje ska ge kvinnligt företagande på landsbygden

Läs mer... Grön affärsglädje är en utbildning som ska lyfta kvinnor inom gröna näringar. Fokus är på glädje, samarbete och uppmuntran.
 – Tanken är att kvinnor ska få stöd att utveckla lönsamma affärer på landsbygden, säger Helén Andersson, en av kursledarna.2014-04-14

Skogen får 75 miljoner till forskning och utveckling

Formas forskarråd har beslutat att ge 75 miljoner kronor till forskning och utveckling inom hållbar produktion av skogsråvaror och biomassa från skogs-, jord- eller vattenbruk.  

2014-04-11

Vanliga fallgropar för nyblivna skogsägare

Se till att det finns en skogsbruksplan och studera den noga.  De råden ger Dag Nyström, skogsmästare och ekonomiansvarig på Skogsmäklarna i Ekshärad till blivande skogsägare. 2014-04-11

Importrekord av ved till Sverige

Inte på tio år har importen av barrved varit så hög till Sverige som den var under 2013. Största volymerna kommer från Norge och Lettland.

2014-04-10