Klimatvinster genom ökad kolinlagring i skog

EU vill även efter det stundande klimatmötet i Paris ha en ledande roll i bekämpningen av växthusgasutsläppen, men hittills har åtgärderna inom EU för att nå klimatmålen varit alltför ensidiga. Därför bör man ha för avsikt att inkludera fler billiga åtgärder, såsom kolinlagring i skog, i sin egen klimatpolitik. Då uppnår man maximal klimatnytta till lägst kostnad, menar Miriam Münnich Vass i en avhandling från SLU.

Kommentera 0 kommentarer

Hashtagar kan ge svenskt skogsbruk en skjuts i rätt riktning

Debatt. Rubriker i media antyder att svenskt skogsbruk skulle vara på väg in i någon form av kris igen. För vilken gång i ordningen undrar man? Men att sitta och deppa över låga massavedspriser, mark­ägare som inte vill sälja och entreprenörer som kräver bättre betalt för sitt jobb lär knappast hjälpa i det här läget, men det är kanske inte nödvändigt heller. Intresset för trä och skog är enormt.

Kommentera 0 kommentarer
Fler nyheter i nyhetsarkviet »