Inte så rosenrött I Skogsbarometern 2014 är tongångarna bland skogsägarna betydligt positivare än förra året: över hälften anser att lönsamheten i är tillfredsställande. Man tror även att virkespriserna och värdet på skogsmark kommer att stiga. Riktigt så soligt ser dock inte experterna på framtiden. KommenteraPublicerad 2014-12-21 Södra sänker priset på talltimmer och klensortiment Södra sänker priserna för talltimmer och klentimmer. Sänkningen är en anpassning till lägre marknadspriser på färdigvara, uppger man. KommenteraPublicerad 2014-12-20 "Sunt paranoid" LEDARE. Var på din vakt. Vakta din tunga. Välj din motståndare varsamt. Vi lever i ett land där det är värdefullt att vara lite paranoid. Sverige är inte helt rättssäkert. De som drabbats vet, de som inte drabbats lever ännu i den falska trygghetens land. KommenteraPublicerad 2014-12-19 Höj inte skogsindustrins koldioxidpris DEBATT. Den rödgröna regeringen har annonserat att man från och med den 1 januari 2016 kommer att avskaffa vissa undantag från koldioxidskatten som bland annat skogsindustrin drar nytta av. På pappret ser det ut som en vinst för en riktig och enhetlig klimatpolitik, men sanningen är den motsatta. Svensk koldioxidskatt är för hög och snarare borde fler företag och konsumenter få en sänkning, skriver Jacob Lundberg, doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet. KommenteraPublicerad 2014-12-19 13 län nära ett eller flera miljömål 13 län är nära att nå något eller flera av Sveriges miljökvalitetsmål. Ett av de mål som dock inte nås - i något län - är Levande skogar. Det visar årets regionala uppföljning av miljökvalitetsmålen. KommenteraPublicerad 2014-12-18 Bristen på förädlat granfrö kan mildras I dag råder brist på förädlat granfrö i stora delar av södra Sverige, men nya forskningsresultat visar att förädlad gran kan flyttas och användas över större områden än man tidigare trott. KommenteraPublicerad 2014-12-17 Ungskogsgödsling kräver rätt sorts granar Nya rön från Skogforsk visar att det krävs ett speciellt genetiskt urval av granar för att optimera tillväxten vid behovsanpassad gödsling av ungskog. KommenteraPublicerad 2014-12-17 Experten: läge för bra fastighetsaffärer Den som gör en grundlig analys av pris, virkesförråd och andra värden kan just nu göra bra klipp på fastighetsmarknaden, menar Skogssällskapets fastighetsexpert. KommenteraPublicerad 2014-12-17 Snytbaggarnas matvanor kan användas emot dem När plantor behandlats med ett naturligt växthormon äter snytbaggarna kortare stund på dem. Detta är en lovande metod att öka plantornas chans att överleva, menar SLU. KommenteraPublicerad 2014-12-17 Revolutionerande metod att bedöma skog Nu finns möjlighet för skogsägare att överblicka sin skog hemma vid skrivbordet. Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har tagit fram digitala kartor med skoglig grunddata för större delen av landets skogsklädda yta.
 – Med hjälp av data från laserskanning visas exempelvis fastigheters skogsvolym, trädhöjd, medelhöjd, grundyta och biomassa, säger projektledaren Svante Larsson, Skogsstyrelsen.   
KommenteraPublicerad 2014-12-17
17 miljoner till brandforskning Skogsbranden i Västmanland hade förödande effekter på miljön och stor påverkan på boende i kringliggande samhällen. Nu har forskningsrådet Formas beviljat 17 miljoner kronor till forskning om brandens effekter. KommenteraPublicerad 2014-12-16 Bra tryck inför nästa års SkogsElmia Intresset är rekordstort för nästa års SkogsElmia. Med bara ett halvår kvar är redan hälften av platserna för utställare bokade. KommenteraPublicerad 2014-12-16 13 000 hektar drabbades av branden Drygt 13 000 hektar, varav nästan 10 000 produktiv skogsmark omfattades av branden i Västmanland i augusti. Det visar en inventering gjord av SLU. KommenteraPublicerad 2014-12-16 Erfarenheterna av stormen Gudrun summeras I januari är det tio år sedan stormen Gudrun drog fram över södra Sverige. I en summering av Skogsstyrelsen konstateras att upparbetningen efteråt var effektiv och återplanteringen av skog god. Däremot ökar den stora andelen gran som planterats risken för skogsskador. KommenteraPublicerad 2014-12-16 Ramverket för järv fastställt Arbetet med att genomföra regionaliseringen av rovdjursförvaltningen går in i sitt slutskede och nu har Naturvårdsverket även fastställt en förvaltningsplan, inventeringsresultat och miniminivåer för järv. KommenteraPublicerad 2014-12-16 Elpriset det lägsta sedan 2012 Höstens milda väder har bidragit till det låga elpriset och det rörliga elpriset verkar landa 15 procent lägre än förra året. Därmed är årets elpriser de lägsta sedan 2012. KommenteraPublicerad 2014-12-15 Skogens framtid på näringsdepartementet

Vad som händer när och om landsbygdsdepartementet ingår i näringsdepartementet till nyår verkar det inte vara någon som kan svara på ännu. Huruvida man ens genomför planen på ett "superdepartement" får vi se i januari.

KommenteraPublicerad 2014-12-15
Nu är det jul igen! Har du ännu inte hittat alla julklappar inför årets högtid? Är mottagarna av klapparna skogsmänniskor de med? Då har vi tipsen för dig! KommenteraPublicerad 2014-12-13 Framtidens skogsmaskinförare får unik utbildning Under hösten har en unik skogsutbildning genomförts på Naturbruksprogrammets skogsinriktning på Vretagymnasiet utanför Linköping i Östergötland. Eleverna får genomgå en anpassad RECO-utbildning där de lär sig om energisnål körteknik för ett energi­smartare skogsbruk. KommenteraPublicerad 2014-12-13 92 procent har fått nya vattenkunskaper Skogsstyrelsens projektet Skogsbruk och vatten har nått nästan 12 000 personer under fyra år. Uppföljningen visar att mellan 76 procent och 92 procent av alla deltagare i aktiviteterna säger sig ha fått nya kunskaper. KommenteraPublicerad 2014-12-12 3D-satellitdata ger allt säkrare information Med satellitburen 3D-teknik går det i dag att beräkna trädens höjd och volym i skogsbestånd var som helst på jorden med en noggrannhet i nivå med de absolut bästa flygburna tekniker som finns i dag. Det visar en avhandling från SLU. KommenteraPublicerad 2014-12-12 Myror behjälpliga i kampen mot snytbaggar Snytbaggen är en fruktad skadeinsekt som bekämpas av skogsägare. Nu visar forskare att även mindre varelser, nämligen myror, motarbetar baggarna. KommenteraPublicerad 2014-12-12 Ny mötesplats för massa- och pappersindustrin samt bioindustrin Två nya evenemang för den globala massa- och pappersindustrin och bioindustrin, International Pulp & Paper Week och Bioeconomy Innovation Forum, kommer till Stockholmsmässan våren 2016. KommenteraPublicerad 2014-12-11 95 miljoner ska effektivisera energianvändningen Energimyndigheten har beviljat 95 miljoner kronor i stöd till det nya programmet "Massa- och pappersindustrins energianvändning – forskning och utveckling". Programmet ska bidra till effektivare energianvändning. KommenteraPublicerad 2014-12-11 Ny bok och ny förening Det är hög tid att ge en rättvis bild av svenskt skogsbruk anser initiativtagarna till boken ”Växer blåbär i skogen?”.  KommenteraPublicerad 2014-12-11 Skogsstyrelsen överklagar slammål Tidigare i höstas upphävde en domstol Skogsstyrelsens beslut att förbjuda Sveaskog att sprida avlopsslam. Skogsstyrelsen överklagar nu denna dom till Mark- och miljööverdomstolen. KommenteraPublicerad 2014-12-09 Lokal vildsvinskännedom i nytt verktyg För att förbättra förutsättningarna att förvalta vildsvinsstammarna på bästa sätt har Svenska Jägareförbundet tagit fram ett nytt verktyg som man kallar vildsvinsbarometer. KommenteraPublicerad 2014-12-09 1,75 miljoner till innovativ naturvård Åtta naturvårdsprojekt runt om i landet får dela på 1,75 miljoner kronor från Världsnaturfonden WWF. Syftet är att hejda förlusten av den biologiska mångfalden och minska de ekologiska fotavtrycken. KommenteraPublicerad 2014-12-09 Sveaskog erbjuder transparent naturvård Nu kan den som är nyfiken över var man finner Sveaskogs naturvårdsskogar finna dessa på hemsidan www.sveaskog.se. Från och med den 20 november redovisar nämligen Sveaskog var man avsatt skog och hur man resonerat kring urvalet av de 300 000 hektar skyddade naturvårdsskogarna runt om i landet. KommenteraPublicerad 2014-12-08 Entreprenörer i naturvård Går det att med framgång sälja in naturvård? På Upplandsstiftelsen har man det närmast som affärsmodell och äger eller förvaltar 2 500 hektar skog i Uppland. Stiftelsens vd Björn-Gunnar Lagström tycker dessutom att man åstadkommer mycket naturvård för pengarna. KommenteraPublicerad 2014-12-08 Fler nyheter i nyhetsarkviet »
▴ Annons

Läsarbilder

Skogen är en fantastisk plats med dess mångfald. Foto: Gunnar Sihlén, Västra Torup