Pelletsproduktionen ökar i Sverige Samtidigt som den inhemska konsumtionen av pellets minskar, så ökar produktionen i Sverige. Eftersom den minskade produktionen främst drabbar importerad pellets så ökar den svenska självförsörjandegraden som en följd av denna utveckling. KommenteraPublicerad 2015-04-01 LEDARE: Plandemokrati Inte nog med att vi haft en planekonomisk åskådning på skogsbranschen under lång tid där inriktningen handlat om rikes bästa, nu smyger det sig in en snedvriden demokrati också! Vi rör oss i skogen mot något som jag kallar plandemokrati!  
Med planekonomi menar jag ett system där staten styr ekonomin vilken bygger på att man ofrivilligt ska lyda administrativa och politiska regler så att samhället utvecklas åt ”rätt” håll, inte nödvändigtvis gynnas medborgarna samtidigt. Exempel: du måste avverka i syfte att försörja industrin och gynna exporten. Detta system har vi haft länge.
KommenteraPublicerad 2015-03-31
Setra investerar i både Malå och Färila Under 2015 så investerar Setra i sina två sågverk i Färila och Malå. Målet med investeringarna är att stärka sågverkens konkurrenskraft. KommenteraPublicerad 2015-03-31 Pengar till samebyarna för att minskade skador

Länsstyrelsen Västerbotten har fördelat 876 000 kronor som Naturvårdsverket avsatt för att minska barmarksskador i fjällmiljön. Pengarna går till samebyar och ska begränsa skador från renskötselns terrängkörning.

KommenteraPublicerad 2015-03-31
Skogsindustrins omställning lönsam Skogsindustri- och kemiföretags ekonomi har stärkts särskilt mycket sedan i höstas, och förbättringen väntas fortsätta under det närmaste halvåret. Detta framgår av Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.  KommenteraPublicerad 2015-03-30 Svenskt företag etablerar sig i Brasilien Svenska maskinföretaget Cranab Group, som består av Cranab, Slagkraft, Vimek och Bracke Forest, etablerar ett delägt dotterbolag i Brasilien. Bolaget kommer att gå under namnet Cranab Fassi do Brasil. KommenteraPublicerad 2015-03-30 Södra utvecklar skogsbränslehanteringen Södra övergår till mer skonsamma metoder vid skogsbränslehantering. Detta bland annat för att minska risken för markskador i skogen. Som ett led i denna utveckling görs nu en upphandling av entreprenörer just för hantering av skogsbränsle. KommenteraPublicerad 2015-03-27 Seminarium om landsbygdens tillväxt För att landsbygden ska leva behövs företagare, infrastruktur och service. Hur det ser ut i dag och vilka möjligheter och utmaningar som landsbygdens står inför diskuterades på seminariet. KommenteraPublicerad 2015-03-27 Ökad klyvkraft till Palax vedprocessorer Om kapaciteten i klyvningen ökar så ökar också produktiviteten i hela vedhanteringen. På MaskinExpo, den 28-30 maj, kommer Närlant att visa upp Powerspeeeds klyvcylindrar och hur de kan förbättra just kapaciteten i klyvningen. KommenteraPublicerad 2015-03-27 430 miljoner till skydd av natur I vårbudgeten satsar regeringen 430 miljoner på skydd och skötsel av värdefull natur. Bakgrunden till satsningen är att många markägare står utan ersättning för mark de äger men inte längre får bruka. KommenteraPublicerad 2015-03-26 Mer samsyn

Nu tar Skogsstyrelsen i samarbete med skogsbruket, andra myndigheter och organisationer nästa steg för att tydliggöra hur man kan ta bra miljöhänsyn i skogen.

KommenteraPublicerad 2015-03-25
Miljöhänsynen dubbelt så stor som man trott I genomsnitt så lämnar det svenska skogsbruket 8 procent av avverkningsarealen i miljöhänsyn, en del lämnar så mycket som en tiondel. Det här innebär att miljöhänsynen vid avverkningar är ungefär dubbelt så stor som man tidigare trott. KommenteraPublicerad 2015-03-24 1,5 miljoner till naturvård i Västerbotten Länsstyrelsen i Västerbotten har beviljat totalt 1,5 miljoner kronor till 13 lokala naturvårdsprojekt, så kallade LONA-projekt, i länet. KommenteraPublicerad 2015-03-24 Ny sågteknik kan spara miljoner I dag kan man inte luta klingan i ett sågverk, vilket leder till att det blir spill. Men med en ny metod får man ut maximal effekt för varje enskild stock och kan spara miljoner. KommenteraPublicerad 2015-03-23 "Dödskul" KRÖNIKA. Det är väl ett ålderstecken men faktum är att jag börjat läsa dödsannonser, det gjorde jag aldrig förut. Nu hittar jag från tid till annan vänner och arbetskamrater som definitivt ”slutat röka”. KommenteraPublicerad 2015-03-23 Kubben väl värd att ta ut De flesta träd som fälls i en gallring blir massaved, som ger låga inkomster just nu. Men den skogsägare som har möjlighet att också sortera ut kubb – korta stockar på fasta längder i klena dimensioner – kan räkna med att få ut lite mer. KommenteraPublicerad 2015-03-20 För tidigt att analysera älgförvaltningsmodellen Skogsstyrelsen har undersökt vilken påverkan den nya älgförvaltningsmodell som infördes 2012 haft på balansen mellan skog och vilt. Slutsatsen är att det ännu är för tidigt att yttra sig. KommenteraPublicerad 2015-03-20 Sänkt reporänta igen Riksbanken har tagit beslut om att ännu en gång sänka reporäntan. Detta gör man med tanke på att den senaste tidens förstärkning av kronan riskerar att avbryta inflationens väg uppåt. KommenteraPublicerad 2015-03-18 TRÄinee – nytt koncept med dubbla vinnare Vid Träcentrum i Nässjö utbildas ungdomar för träindustrin via en unik utbildning, TRÄinee. Detta sker i nära samarbete med träföretag och hittills har upplägget varit en succé.
– Efter första utbildningsomgången fick nio av tio kursdeltagare jobb, säger Marie Palm, projektledare vid Träcentrum.
KommenteraPublicerad 2015-03-18
Energieffektiv metod att tillverka nanofibrillär cellulosa prisas En forskargrupp från Japan och Frankrike får Marcus Wallenbergpriset 2015 för deras vidareutveckling av en energieffektiv metod att tillverka nanofibrillär cellulosa. Den banbrytande upptäckten belönas med två miljoner kronor. KommenteraPublicerad 2015-03-17 Nästan 14 miljoner till skogsforskning Skogssällskapet och närstående stiftelser fördelar i år sammanlagt 13,6 miljoner kronor till kunskapsutveckling och forskning om skogshushållning och naturvård. KommenteraPublicerad 2015-03-17 Mycket spritt barrvirke kvar efter stormen Egon Upparbetningen av stormskadat virke efter Egon går framåt, men fortfarande finns det mycket barrvirke som är spritt i skogen och behöver tas om hand på grund av den ökade risken för granbarkborreangrepp. KommenteraPublicerad 2015-03-16 Världens högsta träskrapa snart verklighet Ett trähusbygge som räknas som det största i världen kommer allt närmare byggstart. 83 meter och 24 våningar högt har österrikiska HoHo Wien väckt både stor uppmärksamhet och kritik. KommenteraPublicerad 2015-03-16 Idén som får det att rulla i Hassela På besök hos Tomas Jonsson, vd för Hassela Skogsprodukter AB (HSP), som tillverkar griputrustningar under namnet Gripen. KommenteraPublicerad 2015-03-16 Ny vd för Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA

Lena-Liisa Tengblad, 50 år, har utsetts till ny vd för Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA. Hon tillträder befattningen den 24 april.

KommenteraPublicerad 2015-03-13
Formstabila plankgolv från Småland När friherre Adolf-Fredrik Rappe 1967 flyttade ut köttrasdjuren ur bondgården och istället började tillverka plankgolv i stallet, var det början på en ny epok för familjeföretaget. I dag används småländska Rappgos plankgolv med flerskiktsfunktion av de stora arkitekterna runt om i världen. KommenteraPublicerad 2015-03-13 Landsbygdens folk och landsbygdens framtid DEBATT. Landsbygden hamnar ofta i samma fack som skolan, integrationen och ungdomsarbetslösheten. Den diskuteras och dryftas i media, av politiker och av oss i lantbruks­näringen som ett problemområde. KommenteraPublicerad 2015-03-11 Sveaskogs vd vald till ordförande för Eustafor

En tredjedel av Europas skogar, 30 miljoner hektar, har numera en ordförande från Sverige som heter Per-Olof Wedin.

KommenteraPublicerad 2015-03-10
För tidigt att analysera älgförvaltningsmodellen Skogsstyrelsen har undersökt vilken påverkan den nya älgförvaltningsmodell som infördes 2012 haft på balansen mellan skog och vilt. Slutsatsen är att det ännu är för tidigt att yttra sig. KommenteraPublicerad 2015-03-09 Positivt resultat för Norrskog Skogsägarna Norrskog redovisar ett positivt resultat för 2014: rörelseresultatet för koncernen blev plus 64 miljoner kronor. Året innan var siffran minus 66 miljoner. KommenteraPublicerad 2015-03-09 Fler nyheter i nyhetsarkviet »
▴ Annons

Läsarbilder

Sälg. Skogen betyder för mig mångfald och en naturresurs, att koppla av med svampplockning, att se de vackra blommor som vilda träd har. Foto: Gunnar Sihlén, Västra Torup